Vilkår

Tento dokument byl původně napsán v angličtině. V případě, že některý přeložená verze této smlouvy je v rozporu s anglickou verzí, anglická verze má přednost.
Dette dokument er originalt skrevet på engelsk. I det omfang, hvor en
oversat udgave af denne aftale kommer i strid med den engelske version, vil
den engelske version være gældende. Vilkår og Betingelser for Brug af hjemmesiden www.misterwhat.dk administreres af FABULABS S.p.A.

1. Domæne for anvendelse af Vilkår og Betingelser

1.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, gælder disse Vilkår og Betingelser (i det følgende benævnt "Vilkår") fra www.misterwhat.dk (i det følgende benævnt "MISTERWHAT") for alle tjenester, der benyttes hos www.misterwhat.dk som en online virksomhedsfortegnelse, i forhold til navigeringrundt på siden, brug af tjenester og til alle relationer og interaktioner mellem MISTERWHAT og brugerne / klienterne, medmindre særlige forhold gør sig gældende for en bestemt tjeneste.

1.2 (Definitioner)

MISTERWHAT: FABULABS S.p.A., Via Ticinello 22, Pavia (27100 - PV, Italien), P. IVA 02531310346 ("FABULABS"), fremmer sine aktiviteter og leverer tjenester via hjemmesiden ("Portalen") www.misterwhat.dk ("MISTERWHAT").

Service: de tjenester, som tilbydes af MISTERWHAT;

Registrering:procedure som administreres af MISTERWHAT, der involverer frigivelse af en alfanumerisk adgangskode, som kombineret med en e-mailadresse giver brugerne mulighed for at logge på de beskyttede sider af MISTERWHAT. Brugeren, der registrerer sig på MISTERWHAT accepterer at modtage beskeder og meddelelser fra MISTERWHAT som en del af Tjenesten;

Bruger: internet bruger, der besøger MISTERWHAT og bruger sidenstjenester;

Klient: autoriserede fysiske virksomheder / personer, juridiske personer, partnere eller private foreninger der gennemfører registreringsproceduren, for at få adgang til registreringsbaserede tjenester som leveres af MISTERWHAT.

1.3 I online-portalen MISTERWHAT kan brugerne søge efter forskellige oplysninger om forretninger og autoriserede fysiske virksomheder / personer. Denne information registreres direkte i MISTERWHAT’s virksomhedsfortegnelse fra juridiske repræsentanter for virksomheder, autoriserede fysiske personer eller fra offentligt tilgængelige dokumenter, som ikke er beskyttet af ophavsret, og som er tilgængelige for alle. Kunder synliggør deres aktiviteter i MISTERWHAT ved at bruge de tjenester, der tilbydes af MISTERWHAT, eller ved at bruge de andre registreringsbaserede tjenester, som MISTERWHAT tilbyder.

Tjenesterne som tilbydes af MISTERWHAT omfatter, men ikke begrænset til, følgende:

A. Fri adgang til en liste over virksomheder, fagfolk og kunder organiseret i forretningskategorier. Nye virksomhedsprofiler kan tilføjes gratis af kunder efter registrering;

B. MISTERWHAT kan til enhver tid aktivere funktioner som tillader brugere og / eller kunder at tilføje kommentarer, meninger, billeder eller andet indhold via brugerplatformen som leveres af MISTERWHAT.

1.4 Brugere og kunder kan bruge de tilbudte tjenester med eller uden registrering, alene på grundlag af disse vilkår og betingelser. MISTERWHAT medarbejdere har ikke tilladelse til at foretage yderligere mundtlige aftaler. Gyldigheden af andre aftaler er udelukket. Vilkårene anført her er også gældende, hvis MISTERWHAT opfylder en ubetinget anmodning med vished om kundens uoverensstemmende forhold, selv om disse er forskellige fra dem, der er nævnt her.

2. Foreløbige betingelser for brug

2.1 Ved at gøre brug af portaltjenester, accepterer kunden eller brugeren fuldt ud at overholde Vilkårene når vedkommende bruger MISTERWHAT.

2.2 Med henblik på at synliggøre deres virksomhed eller få adgang til bestemte tjenester, skal kunder registrere sig. Det er gratis at registrere sig på MISTERWHAT. Hvis kunden ikke har afsluttet en ansøgningsformular til registrering, når data blev indsamlet fra offentlige kilder, som ikke er beskyttet af ophavsret, og som er tilgængelige for alle, forbeholder MISTERWHAT sig retten til at annullere registreringen og dens oplysninger, uden at forklare det skriftligt til kunden, hvis det ikke er muligt at opdatere data fra offentlige kilder, som ikke er beskyttet af ophavsret, og som er tilgængelige for alle. I henhold til kravene i registreringsformularen bør alle de oplysninger, som kunden angiver være nøjagtige, oprigtige, fuldstændige og opdaterede. Kunden er forpligtet til at kontrollere sine oplysninger med jævne mellemrum, og opdatere sine kontaktoplysninger og information. I tilfælde af at kunden ikke opfylder forpligtelserne vedrørende den absolutte korrekthed og fuldstændigheden af oplysningerne i de obligatoriske felter, har MISTERWHAT ret til at slette registreringen midlertidigt eller permanent, og forbyde kunden at bruge de registreringsbaserede tjenester, som tilbydes af MISTERWHAT.

2.3 Registreringsbaserede tjenester kan kun anvendes af personer, som har ubegrænsede juridiskehandleevner,personer over 18 år, autoriserede juridiske personer og fysiske personer med bopæl og hjemsted i hvilket som helst land i verden. Når en kunde flytter sin oprindelige bopæl til et andet land, vil adgang til portalen automatisk blive annulleret eller dataene vil blive overført til portalen i det land, hvor den nye bopæl befinder sig, hvis muligt. Kunden er forpligtet til straks underrette MISTERWHAT hvis der forekommer permanente ændringer i hans / hendes bopæl.

2.4 Mindreårige må ikke anvende portaltjenesterne uden forældrenes samtykke og tilsyn. Det påhviler deres retlige værge til at afgøre, hvilke tjenester der er passende for deres barn, og MISTERWHAT kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for brugen af de tjenester, uden forældrenes opsyn.

3. I henhold til kunder og brugere

3.1 Kunder kan fremvise deres aktiviteter og virksomheder gratis ved at bruge de tjenester, som MISTERWHAT tilbyder.

3.2 Brugen af MISTERWHAT’s portaltjenester og dets søgefunktioner indebærer ikke nogen kontraktforhold mellem brugeren og MISTERWHAT. I den forstand, vil der ikke være kontraktlige eller kvasi-kontraktlige krav mod MISTERWHAT. Ligeledes vil der aldrig være nogen krav til MISTERWHAT i forhold til online offentliggørelser.

3.3 MISTERWHAT giver brugere og kunder en simpel brugsret til at anvende oplysninger fra MISTERWHAT. Denne brugsret er gældende i et ubegrænset tidsrum, og er begrænset til søgningen og visualisering af information til personlig brug. Enhver anden brug af de oplysninger, som MISTERWHAT angiver er strengt forbudt. Forbudte anvendelser af den angivne information omfatter: industriel eller kommerciel misbrug af oplysningerne som findes på MISTERWHAT, delvis eller fuldstændig reproduktion, salg, distribution, transmission, offentliggørelse af oplysninger og data til rådighed på portalen, oprettelse af mapper og / eller digital eller trykte databaser, eller behandling og videregivelse af oplysninger til tredjeparter. Brugerne må kun bruge portalen i overensstemmelse med lovgivningen, særligt i henhold til de gældende regler for databeskyttelse.

3.4 MISTERWHAT tilbyder tjenesten "som den er" og "efter tilgængelighed" uden yderligere garanti, uanset implicit eller eksplicit for indholdet, brugbarheden af indholdet og generel tilgængelighed. MISTERWHAT garanterer ikke uafbrudt, ubetinget adgang til portalen og sine tjenester, da disse kan påvirkes af forskellige faktorer, som ikke ligger under sidens kontrol. For eksempel: kan adgang til portalen og adgang til at tjenesterne suspenderes og / eller afbrydes (midlertidigt eller permanent) skyldes: enhver form for tekniske årsager, ulykker eller overtrædelse af betingelser for brug. MISTERWHAT kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige af brugere og / eller kunder for de konsekvenser, som følger ved evt. afbrydelse og / eller suspension af sidens tjenester.

3.5 Brugeren skal være fuldt ud klar over, at alle rettigheder og forpligtelser som følge af brug af MISTERWHAT, herunder offentliggjorte indhold, særligt loven om ophavsret og brugsretten, for eksempel databasen og filer der indeholder kontaktoplysninger, tilhører MISTERWHAT eller tredjeparter, og særligt klienterne. Portalens databaser er beskyttet af copyright.

3.6 MISTERWHAT kildekoder, software, data, logoer, tekster, billeder, grafik, sidelayout og designløsninger er beskyttet af copyright og af varemærkerettigheder, når det er relevant. Varemærker og logoer på portalen tilhører MISTERWHAT. Medmindre andet er angivet, tilhører ophavsretten af downloads, programmer, kildekode, grafik, design, tekster, data etc. MISTERWHAT. Brugere / kunder accepterer, at logoer, varemærker, indhold, information, software og kode, data og andre tekniske, kreative og grafiske løsninger på portalen tilhører MISTERWHAT, og må bruges af brugeren / kunden til det ene formål at bruge portalen og dens tjenester. Enhver gengivelse eller uautoriseret brug, herunder, men ikke begrænset til: en delvis eller fuldstændig gengivelse, salg, ændring, distribution, transmission eller offentliggørelse er forbudt, og er genstand for civil- og straffelov. Enhver gengivelse eller enhver anden anvendelse kræver skriftlig tilladelse.

3.7 Når disse brugervilkår krænkes, er kunder og brugere selv ansvarlige for eventuelle skader/konsekvenser i forbindelse hermed.

3.8 Brugeren eller kunden kan først gøre brug af de tjenester, som MISTERWHAT har tilgængelige for tredjeparter efter de har indhentet en skriftlig tilladelse fra MISTERWHAT, når det ikke er en primær klient eller en besøgende på deres hjemmeside, der bruger tjenesterne til egne formål.

3.9 Brugeren eller kunden skal straks rapportere til MISTERWHAT omkring nogen som helst forekommende fejl eller andre trusler og misbrug begået af andre.

3.10 Brugere eller kunder har ikke tilladelse til at fremstille eller sende, via e-mail eller enhver anden vis, nogen form for virus eller andre softwareprogrammer der har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software, hardware eller telekommunikationsenheder. Ved alle de oplysninger som sendes, gennem e-mail eller på anden måde, uanset om det offentligt er udsendt eller overføres privat, herunder, men ikke begrænset til, billeder, video, grafik, nyheder, data, tekst, software, lyd eller enhver anden form for indhold, påhviler hele ansvaret på den person, der sendte det pågældende indhold.

3.11 På trods af periodisk overvågning af portalen, kan MISTERWHAT ikke garantere, at portalen er immun over for virus og andre potentielt uønskede programmer. Det er brugerens/kundens ansvar til at vedtage alle de sikkerhedsforanstaltninger og beskyttende software, der er nødvendige for at beskytte deres egne enheder.

3.12 MISTERWHAT kan ikke verificere materiale indsendt af registrerede kunder eller brugere gennem portalen og garanterer ikke (ej heller tager ansvar for), rigtigheden, kvaliteten, integriteten eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Brugere og kunder bør se oplysninger på portalen som indikation og acceptere, at MISTERWHAT ikke er ansvarlig for udeladelse af eller manglende oplysninger og urigtige oplysninger offentliggjort på portalen.

3.13 MISTERWHAT har ingen kontrol over det indhold som indsendes af brugere og kunder. Indholdet af en firmaprofil må ikke have nogen henvisning til følgende indhold: overdreven brug af bandeord, indhold relateret til racemæssig intolerance eller taler imod enkeltpersoner, grupper eller organisationer, pornografi, eksplicit indhold, hacking eller krakningsindhold, indhold om ulovlige stoffer og narkotika, salg af øl eller hård alkohol, gambling / kasinorelateret indhold, salg af tobak eller tobaksrelaterede produkter, våben eller ammunition og andet indhold, der er ulovligt, eller indhold som krænker de juridiske rettigheder og fremmer ulovlig aktivitet. MISTERWHAT forbeholder sig retten til, med øjeblikkelig virkning, at slette virksomhedsprofiler for de virksomheder som indeholder nogle af disse indhold. Ligeledes må der ikke offentliggøres nogle former for data, tekster, billeder, filer, links, software eller forskelligt indhold som anses af MISTERWHAT for at være skadelige, ulovlige, ærekrænkende, fornærmende, chikanerende, vulgære, hadefulde, uanstændige eller anstødelige på nogen måde.

3.14 MISTERWHAT værdsætter sine brugere og kunders ytringsfrihed. Dog kræver vi at en sådan frihed skal udøves inden for rammerne af loven, uden på nogen måde at fornærme virksomheder, professionelle, virksomheder eller organisationer. Brugere, der registrerer sig kan tilføje kommentarer, udtalelser og andet indhold på en bestemt virksomhedsprofil. Ved at registrere sig accepterer brugerne, at de alene er ansvarlige for indholdet som de offentliggør ved at bruge kommentarsystemet, som stilles til rådighed af portalen. Derfor påtager MISTERWHAT sig ikke ansvaret på nogen måde for handlinger, som brugere og kunder foretager som krænker Brugsbetingelserne. MISTERWHAT forbeholder sig ret til at ugyldiggøre og slette enhver kommentar eller mening, der er ærekrænkende, fornærmende, diskriminerende eller uhumsk, uden varsel til brugeren / kunden, der har skrevet det. Udtalelser og kommentarer som direkte påvirker forretningsejere eller medarbejdere og deres arbejde vil ikke blive tolereret. MISTERWHAT er ikke forpligtet til at kontrollere og verificere kommentarer og udtalelser indtastet af brugere / kunder. Vi forbeholder os dog retten til at få adgang til disse kommentarer og udtalelser, når som helst og uden varsel, med henblik på at kontrollere, at Vilkår for brug overholdes. Hvis en overtrædelse, hvad end den er reel, verificeret eller påstået bliver fundet, forbeholder MISTERWHAT sig retten til at tage de nødvendige foranstaltninger, herunder suspension eller afbrydelse af tjenesten. MISTERWHAT forbeholder sig ret til at informere de relevante myndigheder hvis nødvendigt.

3.15 Spam på MISTERWHAT portalen er forbudt. Dette omfatter at sende ulovlige og uopfordrede e-mails, annoncer og kampagnetilbud til tredjeparter. Når du sender e-mails, er det forbudt at give falske oplysninger om afsenderen, eller at skjule sin identitet.

3.16 MISTERWHAT forbeholder sig retten til at sælge reklamepladser eller annonceringssteder på portalen, gratis eller betalt, som anses for passende.

4. Sikkerhed og Forpligtelser for Registrerede Brugere

4.1 Brugeren / kunden accepterer at få adgang til portalen og bruge dens tjenester i overensstemmelse med den italienske lov 196/2003 om behandling af personoplysninger, lov 30/2005 om industriel ejendomsret og lov 633/1941 om ophavsret, lov 70/2003 om e-handel samt love mod "cyber-kriminalitet". Dette omfatter, men er ikke begrænset til at: brugeren / kunden accepterer: a) ikke at misbruge portalen til eventuelle ulovlige formål; b) ikke at bruge portalen til at udgive eller på nogen måde transmittere oplysninger eller indhold, der er forkert, krænkende, groft, ikke legitimt, ulovligt, pornografisk, eksplicit, uhumsk, uanstændigt, racistisk, fornærmende eller ærekrænkende; c) ikke at overføre nogen former for materialer, indhold eller beskeder som opfordrer andre til at handle i strid med loven; d) ikke at spamme, ikke at sende kommercielle og / eller salgsfremmende budskaber; e) ikke at uploade, installere, sprede virus, malware og andre uønskede softwares og programmer på netværket og systemet, ikke at blande sig i, skade, fjerne, slette varer og / eller personlige oplysninger; f) ikke at udføre handlinger, der frivilligt, kunstigt eller på nogen måde kan overbelaste portalen og dets tjenester.

4.2 (Sikkerhed og Adgang) Ved registrering på MISTERWHAT portalen, holdes kontohaveren ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres gennem hans / hendes konto. Kontohaveren har ikke tilladelse til at dele adgangskoden med tredjeparter. Brugeren / kunden har ansvaret for sikkert at gemme, opbevare, forvalte og bruge adgangskoden korrekt: brugeren / kunden accepterer at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte og korrekt bruge adgangskoden, og til straks at underrette MISTERWHAT om mistet adgangskode, uautoriseret brug af password og eventuel misbrug. MISTERWHAT kan til enhver tid og uden varsel ændre og / eller deaktivere passwords af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, og underrette ændringen til brugeren / kunden, der bliver nødt til at følge de rette instruktioner for at få adgang til portalen igen. For at undgå eventuelt misbrug, er kontohaver forpligtet til at bruge den tilgængelige ”Log ud” knap når de forlader portalen.

4.3 Kunden sender alle de nødvendige oplysninger for at kunne bruge tjenesten. Han forbeholder sig ret til at overføre og offentliggøre data og oplysninger, og forpligter sig til at overholde reglerne om databeskyttelse. De offentliggjorte oplysninger på MISTERWHAT er online og gratis tilgængeligt for sine brugere.

4.4 Kunden er fuldt ansvarlig for nøjagtigheden og lovligheden af de oplysninger, som han indsender. Dette gælder især for kunder, der har en beskyttet faglig titel, eller som er medlemmer af en faglig sammenslutning (f.eks. arkitekter, læger, håndværkere, advokater, notarer og revisorer). Kunden skal kunne garantere at de registrerede data er i overensstemmelse med lokal lovgivning.

4.5 Kunden accepterer at skadesløsholde MISTERWHAT om eventuelle tredjeparters krav som følge af ulovligt offentliggjorte oplysninger. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse omfatter forpligtelsen til at helt at frikende operatøren af portalen for evt. sagsomkostninger (f.eks. til advokater, Domstolen, retssager, og advokatsalærer).

4.6 MISTERWHAT kan sende oplysninger og forklaringer vedrørende Vilkår, hovedsageligt til kundens angivne e-mailadresse. Kunden er ansvarlig for regelmæssigt at tjekke den e-mail, hvorigennem han er registreret hos MISTERWHAT.

4.7 MISTERWHAT har ret til regelmæssigt at informere kunden om nyheder og nye tjenester, der tilbydes via nyhedsbreve og kan bede kunden om at revidere eller opdatere sine offentliggjorte oplysninger. Hvis MISTERWHAT har nogen grund til at tro, at de offentliggjorte oplysninger er falske, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, forbeholder MISTERWHAT sig ret til, til enhver tid, at anmode kunden om at opdatere oplysningerne via e-mail; hvis kunden ikke reagerer på denne e-mail, forbeholder MISTERWHAT sig ret til at slette profilen fra portalen.

4.8 Den registrerede kontohaver har det fulde ansvar for adgangskontrollen af hans/hendes profil og for konsekvenserne af misbrugshandlinger foretaget under hans adgang, som følge af forsømte sikkerhedsforanstaltninger.

5. Brugsrettigheder

5.1 MISTERWHAT har ret til at lagre indhold og levere det til tredjeparter, i det omfang som er påkrævet ved lov, eller som er nødvendigt og / eller tilladt ved lov, med henblik på at overholde lovmæssige bestemmelser eller retslige / administrative ordrer, til at ikraftsætte vilkår og betingelser, til at behandle beskyldninger om krænkelse af ophavsretten af tredjeparter eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller den personlige sikkerhed for MISTERWHAT, brugere og kunder. MISTERWHAT understreger at den tekniske behandling og levering af indhold fra kunder, kan opnås gennem forskellige netværk. Indholdet kan blive tilpasset, for at sikre at det lever op til forskellige krav for forbindenetværk, eller andre enheder (ligesom forskellige internetbrowsere).

5.2 Klienten forpligter sig til, at han har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre al tekst og andre materialer online. Kunden overfører alle de nødvendige rettigheder til MISTERWHAT til online offentliggørelse af sit indhold, nemlig: brugsrettigheder, servicebeskyttelse og andre rettigheder, særligt retten til at offentliggøre og gengive billeder, logoer, indhold osv.

6. Fortrolighedspolitik

6.1 Emnet for denne fortrolighedspolitik refererer til personoplysninger. Disse er specifikke oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk persons materiale eller personlige forhold. Disse juridiske definitioner omfatter navne, adresser, fødselsdatoer, personlige identifikationsnumre, e-mail-adresser og lignende oplysninger.

MISTERWHAT binder sig til at overholde love om databeskyttelse, og til kun at bruge de data, som udleveres af kunder inden for lovens grænser. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for vores hjemmeside www.misterwhat.dk. MISTERWHAT påtager sig intet ansvar for indholdet på de eksterne hjemmesider og websider, der kan tilgås via eksterne links som ligger tilgængelige på portalen, og som ikke drives af os.

Virksomhedsfortegnelsen Misterwhat.dk giver gratis adgang til offentligt tilgængelige oplysninger, som ikke er beskyttet af ophavsret og som er tilgængelig med alle (firmanavn, adresse, telefonnummer), på forretninger og fagfolk i Storbritannien. Indholdet kan blive tilføjet, redigeret og fjernet af brugere / kunder gratis, gennem registrering og e-mailbekræftelse (Brugere / kunder skal klikke på linket i bekræftelses e-mailen). Databehandling udføres ved MISTERWHAT i henhold til forskrifterne i databeskyttelsesloven, i betragtning af at indholdet omhandler virksomheder, professionelle og organisationer der opererer offentligt, og står til rådighed direkte fra en række offentligt tilgængelige kilder, som ikke er beskyttet af copyright og tilgængelig via alle; derfor kan data behandles af tredjeparter, som skal overholde forskrifterne i persondataloven, herunder art.130, vedrørende uopfordret / uønsket kommunikation. Enhver virksomhed / professionel / organisation anført på MISTERWHAT kan gøre krav på deres rettigheder som pr. paragraf 7 i Lovgivningen 196/03, herunder retten til at: Indhente bekræftelse af eksistensen af hans / hendes personoplysninger og få dem i forståelig form; Bede om at opdatere, ændre, rette, indrette eller slette hans / hendes oplysninger;

Sådanne rettigheder kan udøves ved at skrive til FabulabsS.p.A. til e-mailadressen info@misterwhat.dk eller ved at sende en fax til nummeret +39 0382.049305.

6.2 Hvis vi synliggør oplysninger, der ikke er dækket af Persondataloven, for eksempel i tilfælde af juridiske personer eller pseudonymer, vil disse betingelser for fortrolighed ikke være gældende for de oplysninger.

6.3 I tilfælde af, at dine rettigheder er påvirket af opbevarede oplysninger, kontakt os da venligst. Vi sletter alle problematiske oplysninger.

6.4 Indsamling og behandling af personoplysninger: som med de fleste andre hjemmesider, indsamler og bruger vi oplysninger i logfiler, når du besøger vores hjemmeside. Oplysningerne i logfilerne omfatter din IP (Internet Protokol) adresse, din internetudbyder, den browser du brugte til at besøge vores hjemmeside, den tid du hvori besøgte vores hjemmeside, og hvilke sider du har besøgt på hele hjemmesiden. Vi vil evaluere de data, for at vurdere brugen af vores system, til at forbedre vores tjenester og til at udarbejde samlede statistikker. Vi har sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte disse data. Vi bruger ikke de indsamlede oplysninger til personlige eller kommercielle formål, og vi vil aldrig sælge dine personlige oplysninger til tredjeparter. Desuden indsamles personoplysninger kun, hvis du giver os dem frivilligt. Nogle af vores tjenester kræver registrering. De personlige oplysninger, som er påkrævetved registrering, indsamles og anvendes kun i overensstemmelse med lovgivningen om persondataloven. Hvis vi indsamler personlige oplysninger som en del af registreringen, data som ikke er nødvendige for at drive tjenesten, vil vi markere dette ved frivillig angivelse.

6.5 Kunder og brugere af MISTERWHAT skal bruge portalen og dens tjenester i overensstemmelse med den italienske lov 196/2003 om behandling af personoplysninger, lov 30/2005 om industriel ejendomsret og lov 633/1941 om ophavsret, lov 70/2003 om e-handel som samt love mod "cyber-kriminalitet". De behandlede persondata omfatter: navn på den pågældende fysiske person, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, samt billede hvis relevant. MISTERWHAT har nogen personlig fordel af de indsamlede oplysninger. Med hensyn til detaljerne for retten, til indsigt og indgriben fra den autoriserede fysiske person som ejer disse data, er de angivet i disse vilkår.

6.6 For at forbedre den service vi tilbyder vores brugere og kunder, vil nogle dele af hjemmesiden gøre brug af "cookies"; Vi bruger cookies til at gemme oplysninger og drive visse funktioner i tjenesten, såsom log ind-funktionen.

På MISTERWHAT bruges der også annoncer fra tredjeparter. Nogle af disse annoncører kan bruge teknologi såsom cookies, når de annoncerer på MISTERWHAT, som også bruges til at indsamle oplysninger til annoncørerne om dig, herunder din IP-adresse, din internetudbyder, den browser du brugte til at besøge vores hjemmeside, og i nogle tilfælde om du har Flash installeret . Dette bruges normalt til geografisk målrettede formål, såsom at vise annoncer for restauranter nær dig, eller vise bestemte annoncer baseret på besøg på bestemte hjemmesider, såsom at vise sportstøjsannoncer til en bruger, der ofte besøger golfhjemmesider. Du kan deaktivere eller selektivt blokere vores cookies, eller tredjeparters cookies, i dine browserindstillinger. Dette kan dog påvirke hvordan du interagerer med MISTERWHAT, samt mange andre hjemmesider. Dette kunne omfatte manglende evne til at logge på tjenester eller programmer, såsom at logge ind på din konto.

6.7 Du har retten til at anmode om oplysninger gratis, eller på skrift, om de personlige oplysninger vi har om dig. Dine krav omrettelser, blokeringer eller sletning af data vil blive anvendt med det samme, hvis de lovligt er tilladte. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende brugen af personoplysninger af vores virksomhed, så kontakt os. Bemærk venligst at e-mails kan læses af tredjeparter. Hvis du sender os fortrolige oplysninger, kan du sende det skriftligt eller via fax. Kontakt os venligst på: FABULABS S.R.L. - Via Ticinello 22-27.100 Pavia - Italien - E-mail: info@misterwhat.dk- Fax: +39 0382 049305

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 MISTERWHAT er ikke ansvarlig for det indhold som brugere og kunder offentliggør og de aktiviteter de foretager sig. Det kan ikke tilskrives operatøren af www.misterwhat.dk, og repræsenterer ikke vedkommendes synspunkter. Indholdet omfatter links, profiloplysninger, anmeldelser, kommentarer, billeder og videoer lagt op på portalens sider.

7.2 MISTERWHAT anser det som værende meget vigtigt, at tjenesten er pålidelig og at serverne oplever så få afbrydelser som muligt. Enhver afbrydelse forårsaget af vedligeholdelse eller serverfejl kan ikke udelukkes, og MISTERWHAT påtager sig ansvaret for en sådan afbrydelse.

7.3 MISTERWHAT påtager sig intet ansvar for skader, som følge af brugen af virksomhedsfortegnelsen af kunder eller brugere, da der ved sådanne gratis tjenester ikke findes nogen servicekontrakt i juridisk forstand. Derfor kan der ikke være krav om tab af fortjeneste, erstatningskrav fra tredjepartereller andre direkte eller indirekte skader som følge af afbrydelser eller misbrug af tjenesten fra sin bruger.

8. Rettigheder for Offentligt Indhold

8.1 Hvis kunden eller brugeren udgiver indhold eller filer i offentligt tilgængelige områder, giver vedkommende MISTERWHAT retten til at bruge dette indhold (helt eller delvist) på globalt plan, og til at reproducere, modificere, tilpasse og offentliggøre det, så længe det kun har til formål at bruges til fremvisning, distribution og markedsføring af det pågældende indhold.

8.2 Denne ret er kun gyldig i den periode hvor indholdet er offentliggjort af kunden eller brugeren. Kunderne kan fjerne deres offentlige indhold fra portalen til enhver tid.

8.3 Hvis kunden eller brugeren ikke har ret til at offentliggøre et bestemt indhold, skal han sørge for, at indehaveren af indholdets rettigheder er indforstået med overdragelsen af rettigheder i henhold til ovennævnte bestemmelser.

8.4 For at nuværende og fremtidige tjenester opfylder disse krav mere præcist, accepterer kunden at der kan anmodes om at et pseudonym bruges, når han ansøger om tjenester. De godkendte pseudonyme data, som er i overensstemmelse med loven, vil ikke blive sammenlagt med data fra indehaveren af pseudonymet. MISTERWHAT bruger kun disse protokoller for egen regning, og af egen interesse for at se kunder udvikle nye tjenester. Der vil ikke være nogen overførsel af personoplysninger til tredjepart.

9. Sikkerhed i Forhold til Behandlingen af Personoplysninger

9.1 MISTERWHAT foretager alle de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte autentificeringsoplysninger, adgangskoder og andre data, der er opbevaret af sikkerhedsmæssige hensyn, fra destruering, manipulation, tab og uautoriseret adgang. De metoder, der anvendes til at opfylde kravene til beskyttelse er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder inden for dette område.

10. Jurisdiktion

10.1 Den eksklusive lokalisering for alle former for stride og uoverensstemmelser vedrørende tjenester, som MISTERWHAT tilbyder, er Pavia, Italien. For alle fordringer af nogen art, som følge af eller i forbindelse med en situation under vilkår og betingelser, vil den italienske lovgivning blive anvendt.

11. Vilkårenes Uafhængighed

11.1 Hvis visse bestemmelser i disse vilkår, helt eller delvist ikke længere er gyldige, eller senere vil miste deres retsvirkning, vil gyldigheden af vilkårene ikke blive påvirket mere end det. I stedet for de ineffektive regler, vil retsforskrifterne automatisk træde i kraft. Det samme gælder i tilfælde af eventuelle mangler i vilkårene.

12. Cookies

Denne Cookie politik forklarer hvad cookies er, de forskellige typer af cookies der bruges på MISTERWHAT sider, og hvordan du kan ændre eller slette dem. Vi håber at denne politik kan hjælpe dig med at forstå vores brug af cookies.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer eller mobile enhed, og opbevarer data omkring en bestemt hjemmeside. Cookies er placeret på brugerens computer eller mobil enhed af den pågældende hjemmeside, som får adgang til dem hver gang du bruger hjemmesiden. De bruges oftest for at få hjemmesider til at fungere, eller til fungere bedre og mere effektivt, til at gøre hjemmesider nemmere at bruge, eller til at understøtte levering af relevante funktioner til brugeren af hjemmesiden. Cookies gør det muligt for websites at genkende dig og huske relevante oplysninger, som gør brugen af et websted mere effektiv, for eksempel ved at huske dine brugerindstillinger. Vi bruger primært cookies til at indsamle data, der hjælper os med at forbedre vores hjemmeside, for eksempel ved at se hvilke dele af hjemmesiden der bliver mest besøgt, hvordan brugere får adgang til hver side, og hvilke elementer på hver side de foretrækker at klikke på. De slags oplysninger, der typisk indsamles af cookies omfatter oplysninger om din brug af MISTERWHAT hjemmesiden, din browsertype, din enheds IP-adresse, hvordan du kom frem til en af MISTERWHATS sider osv. Der findes Cookies inden for forskellige kategorier. Ved at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies. Hvis du ønsker at begrænse eller blokere de browser cookies, som indstilles på din enhed, kan dettetil enhver tid gøresgennem dine browserindstillinger. Hjælp-funktionen i din browser kan fortælle dig hvordan. For yderligere information om hvordan du ændrer dine browserindstillinger og cookies generelt, kan du besøge http://minecookies.org/cookiehandtering/, som indeholder omfattende information om, hvordan dette gøres i adskillelige browsere. Bemærk dog venligst, at du ved atblokere for brugen af cookies kan påvirke funktionaliteten af denne hjemmeside, eller forhindre brugen af bestemte funktioner fra siden. Hvis du vælger at blokere brugen af cookies, kan vi ikke garantere at alle tjenester og funktioner på hjemmesiden kan bruges eller fungerer korrekt når du besøger siden.

Typer af cookies som vi bruger

Nedenfor findes yderligere information omkring de typer cookies, der bruges på denne hjemmeside.

Essentielle Cookies

Disse cookies er strengt nødvendige for MISTERWHAT hjemmesiden, og gør det muligt for dig at navigere gennem de forskellige sider bruge deres funktioner. Der indsamles ingen oplysninger omkring dine søgevaner gennem disse cookies. Uden disse essentielle og absolut nødvendige cookies, ville visse elementer og funktioner på hjemmesiden ikke fungere.

Statistiske Cookies

Cookies til statistik indsamler oplysninger om, hvordan brugerne interagerer med MISTERWHAT hjemmesiden, og gør det muligt både at forbedre den måde hjemmesiden fungerer, levere bedre produkter og service til vores brugere og identificere eventuelle sider, som har brug for at blive opdateret. Statistiske cookies kan for eksempel vise hvilke sider der mest besøgte på MISTERWHAT hjemmesiden, hjælpe os med at registrere eventuelle problemer du kan have med navigation på siden, vise os hvor fejlmeddelelser dukker op, og om en reklame er effektiv eller ej. Dette giver os mulighed for at se de vigtigste brugsmønstre på siderne. Nogle af de statistiske cookies vi bruger, kan være betjent af betroede tredjeparter. Det er en betingelse, for at bruge MISTERWHAT hjemmesiden, at acceptere statistiske cookies, og ved fortsat at benytte siderne accepterer du at vi kan placere statistiske cookies på din enhed. Disse cookies er kun brugt til statistik og indsamlerikke oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner, og vi kan ikke identificere dig personligt gennem brugen af disse cookies. Alle oplysninger som disse cookies bruger er anonyme.

Funktionelle Cookies

Vi bruger funktionelle cookies til at huske hvordan du bruger MISTERWHAT hjemmesiden, og de valg du foretager på siderne. For eksempel tillader funktionelle cookies denne side at huske dit brugernavn, log-in detaljer og eventuelle tilpasninger du foretager på hjemmesiden når du bruger den. Vi kan ikke identificere dig personligt gennem brugen af disse cookies, og heller ikke spore dine søgevaner, men de kan hjælpe os med at levere annoncer til dig.

Annoncerings eller Sporingscookies

Annoncerings eller sporingscookies indsamler oplysninger om dine søgevaner, for at finde annoncer som er mere relevante for dig og dine interesser, og hjælper os med at måle effektiviteten af annoncer på hjemmesiden. Vi bruger cookies fra tredjeparter for at gøre annoncerne relevante for indholdet / de sider, du besøger og dine interesser. MISTERWHAT bruger annoncerings eller sporingscookies til at levere oplysninger om dit besøg videre til Google, Criteo og andre reklamebureauer, så de kan vise relevante annoncer som du sandsynligvis vil finde interessant; Vi linker til sociale netværkssider som Facebook og Twitter, som derefter kan bruge oplysninger omkring dit besøg, til at levere annoncer til dig andre steder.

Andre Cookies

Nogle cookies på MISTERWHAT betjenes af tredjeparter, såsom Google, Facebook og Twitter. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparter eller deres brug af cookies, og det er ikke muligt for os at håndtere disse cookies. Besøg venligst tredjeparternes egne hjemmesider, for at få information om hvordan de bruger cookies.

Sådan styrer du Cookies

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies, og kan nægte at acceptere cookies fra MISTERWHAT til enhver tid, ved at aktivere indstillingen på din browser, som gør det muligt at blokere cookies. Yderligere oplysninger om fremgangsmåden til at blokere cookies kan findes på din browserudbyders hjemmeside, via "hjælp" vinduet. Vær dog venligst opmærksom på, at funktionsevnen på MISTERWHAT hjemmesiden kan blive begrænset,hvis cookies er slået fra. For mere information, refererer vi til følgende sider:
- Betydning og definitioner - For mere information se venligst: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies
- Hvis du vil vide mere om hvordan Google bruger data, når du bruger dens partneres sider eller apps, se venligst: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
- For yderligere information om DoubleClick cookies og hvordan du fravælger dem, se venligst: https://support.google.com/adsense/answer/2839090
- For yderligere information om Google Analytics cookies og hvordan du fravælger dem, se venligst: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 og https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- For yderligere information om Criteo's fortrolighedspolitik, annonceringspraksis og for information om, hvordan man kan forhindre at blive sporet af Criteo i forbindelse med annoncer, se venligst (NB: Engelsk): http://www.criteo.com/privacy/
Hvis du gerne vil lære mere om annoncenetværk, affiliate programmer og hvordan cookies bruges til annonceringsformål, se venligst: http://www.youronlinechoices.com/den/. Dette er en nyttig hjemmeside, som drives af IAB (Internet Annonce Bureau), som har alle relevante oplysninger om online annoncering og de valg som er til rådighed for dig. For at undgå at blive sporet af reklame-netværk og andre organisationer se venligst:http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg